ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VV02

ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ บูลากูน ถ้ำจัง แม่น้ำซอง ประตูไช พระธาตุหลวง

Share

 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน 2คืน 

 

วันที่ 1: หนองคาย-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง

06.30 น. รับคณะที่หนองคาย พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) จากนั้นเดินทางสู่ด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาวหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวสู่ สปป.ลาว
09.30 น. ออกจากเมืองเวียงจันทน์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เขื่อนไฟฟ้าน้ำงืม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก นครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ 90 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ กักเก็บน้ำในลำน้ำงึมเอาไว้ เขื่อนน้ำงึมแห่งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับใช้ในนครเวียงจันทน์ และยังมีเหลือพอส่งออกมาขายทางฝั่งไทย
12.00 น. เดินทางถึงเขื่อนน้ำงึม ล่องเรือชมเขื่อนน้ำงึม ชมความงามของธรรมชาติเหนือเขื่อน ซึ่งมีเกาะแก่งต่างๆสวยงาม ถ่ายรูปกันแบบจุใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารบนเรือ (มื้อที่ 2) 
13.00 น. หลังจากนั้น นำคณะมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง ซึ่งตั้งอยู่ห่าง จากนครหลวงเวียงจันทน์ ราว 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง เมืองที่ได้รับสมยานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว มีแม่น้ำซองไหลผ่าน กลางเมืองวังเวียง กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ อยู่ที่นั่น
15.30 น. นำท่าน เข้าเที่ยวชม ถ้ำจัง “กุ้ยหลินเมืองลาว”  ถ้ำที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถ้ำจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำ หินงอกหินย้อยอันงดงาม จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักโรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ (มื้อที่ 3 ) จากนั้นตามอัธยาศัย

 
วันที่ 2: พายเรือคายัคแม่น้ำซอง-บูลากูน-อิสระ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4 )
08.30 น.  พายเรือคายัค ชมบรรยากาศแม่น้ำซองสุดงดงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านนายแก้วคุณ( มื้อที่ 5 )
13.30 น. นำคณะชมบูลากูน  บ่อน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกตสามารถเล่นน้ำได้ หรือจะเลือกขึ้นชมถ้ำปู่คำหินงอกหินย้อยได้เช่นกัน

(จากนั้นโปรแกรมิสระ ท่านสามารถเลือกกิจกรรมตามอัธยาศัย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ร้านภูอ่างคำ (มื้อที่6)

 
วันที่ 3: วังเวียง-เวียงจันทน์-อุดรธานี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)

08.00 น. เดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ภัตตาคารแม่ของ (มื้อที่8)
13.30 น. จากนั้นมุ่งหน้าสู่  ประตูชัย ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นเข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้า

14.30 น. นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง เป็นพระธาตุที่บรรจุพระสารีริกธาตุและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวลาวเป็นอย่างยิ่ง
15.30 น. เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar)(วัดศรีเมือง)เป็นศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูใน วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทย และลาว ในแต่ละวันจะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ผู้จะเดินทางไกล ไปต่างถิ่น หรือ สามีภรรยามีบุตรยาก มักจะมาขอพรมิได้ขาด
16.30 น. เดินทางถึงหน้าด่าน ชมสินค้าดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเอกสาร จากนั้นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว
17.30 น. ส่งคณะที่หนองคาย.....จบโปรแกรม
______________________________________________________________________

อัตรานี้รวม

-อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้
-รถ+น้ำมัน
-เอกสารและค่าธรรมเนียม
-โรงแรมที่พัก วังเวียง1 คืน เวียงจันทน์ 1คืน
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุ
-บริการน้ำดื่มของว่างระหว่างการเดินทาง
-วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-VET 7%
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ทิปไกด์+คนขับ กำหนด 100บาท/คน/วัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้