ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทน์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPB06

นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทน์ไปเที่ยววังเวียง หลวงพระบาง ที่กำลังเป็นที่นิยมโปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง วังเวียงด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง โปรแกรมทัวร์รถไฟ ลาว จีน 2566

Share

สำหรับโปรแกรมทัวร์ วังเวียง หลวงพระบาง ด้วยรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทน์ หลายท่านจดจ่อรอด่านเปิดเพื่อต้องการสัมผัสการเดินทางในอีกมิติการท่องเทียวที่กระชับเวลามากขึ้น และเดือนธันวาคม 2564 นี้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะเริ่มทดสอบการเดินทางจากเวียงจันทน์ ประเทศลาวสู่จีนจนถึงคุนหมิง บอกได้เลยว่านี่คือเส้นทางใหม่ที่นักเดินทางทั้งหลายเฝ้ารอคอยอย่างยิ่ง และทางเราขอนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ที่สะดวกสบายและไม่ต้องเมื่อยกับการนั่งรถทั้งวันอีกต่อไป

 

ทัวร์หลวงพระบาง 4วัน 3คืน รถไฟความเร็วสูง
ปี2566

 

วันที่ 1 : อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง

08.30 น. รับคณะที่สนามบินอุดรธานี จากนั้นมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย

09.30 น. ทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่ง สปป.ลาว สู่ขั้นตอนผ่านด่านเข้าสู่แผ่นดิน สปป.ลาว

11.00 น. นำคณะนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้างชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และถ่ายรูป เลือก ชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้น ชมประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มื้อ1

13.30 น. อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่าน สามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง

14.30 น. วัดเจ้าแม่ศรีเมือง(City Pillar)เป็นศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูใน วัดศรีเมืองซึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทย และลาว ในแต่ละวันจะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ผู้จะเดินทางไกล ไปต่างถิ่น หรือ สามีภรรยามีบุตรยาก มักจะมาขอพรมิได้ขาด

15.45 น. ถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์เพื่อเตรียมตัวขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองหลวงพระบาง

16.05 น. นำคณะขึ้นรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางใช้เวลา 2 ชม.
18.00 น. ถึงสถานีปลายทางหลวงพระบางเมืองมรดกโลก จากนั้นนำคณะขึ้นรถตู้เข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น มื้อ2
19.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  : ตักบาตรเช้าเหนียว-ตลาดเช้า-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุภูสี

05.00 น. นำคณะตักบาตรเข้าเหนียว (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ณ ถนนมรกหลวงพระบาง เป็นการทำบุญตกบาตรในประเพณีลาวดั่งเดิมเพื่อซึบซับกลิ่นไอของความเป็นหลวงพระบาง

06.00 น. เดินเล่นชมวิถีชุมชนของตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง การค้าขายยามเช้ากับบรรยากาศที่ดูคึกคักทั้งทั้งคนท้องถิ่นและผู้มาเยือน

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ3

09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อล่องเรือและชมบรรยากาศแม่น้ำโขงที่มีวิวภูเขาสูงสวยงามเป็นฉากๆและชมถ้ำติ่งที่มีพระพุทธรูปนับหมื่อองค์

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มื้อ4

14.00 น. พาคณะไปชมน้ำตกตาดกวางสี ให้ชุ่มชื่นหายเหนือย น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่ สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีสีเขียวมรกต

17.00 น. ชมยอดดอยพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้นผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย เห็นตัวราชธานีเก่าโอบล้อมด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน หลวงพระบางบ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าสวยงามที่สบน้ำดง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น มื้อ5
19.30 น. นำคณะช็อปปิ้งถนนคนเดินเมืองหลวงพระบาง สินค้าท้องถิ่นมากมายกับเอกลักษณ์เฉพาะและความเป็นตัวตนของสินค้าแฮนด์เมดหลากหลายให้เลือกชมเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
20.30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : วัดวิชุน-วัดเชียงทอง-พระราชวัง-วังเวียง-ถ้ำจัง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ6 เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
08.30 น. ชม วัดวิชุน มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ เนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน

09.15 น. ชมวัดเชียงทองวัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง พินิจดูวิหารหลวง ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อย ต้นศิลปะสกุลล้านช้างภายหลังได้รับการบูรณะสร้างเสริมใหม่อัญญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรมโดดเด่นยิ่งนักคล้ายพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน หอพุทธไสยาสน์อยู่ด้านข้างงดงามวิจิตรศิลปะไร้มายา(NAIVE AT) ที่หาชมได้ยากยิ่ง

10.00 น. พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยมชมห้องต่างๆของเจ้าชีวิต
ราชวังมีหอพระบางอยู่ด้านหน้าประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางประทานอภัยศิลปะเขมรที่มาของชื่อหลวงพระบาง

11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มื้อ7

12.30 น. ถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อนถึงรถไฟสู่เมืองวังเวียง
13.25 น. ขบวนรถไฟออกเดินทาง

14.23 น. เดินทางถึงวังเวียง เมืองสายน้ำซองไหลผ่านใสบริสุทธิ์ (กุ้ยหลินเมืองลาว) นำคณะขึ้นรถสกายแล็บเช็คอินเข้าที่พัก

16.00 น. ชมบูลากูนอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวสีเขียวมรกตที่ไหลออกมาจากถ้ำเป็นน้ำที่บริสุทธิ์และน่าเล่นเป็นอย่างมาก เล่นน้ำตามสบาย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น มื้อ8 จากนั้นท่านสามารถเสพบรรยากาศวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่มีสเน่ห์และสีสันยามเย็น มีร้านนั่งดื่มริ่มน้ำซองกับบรรยากาศซิลล์ๆ

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น มื้อ8 จากนั้นท่านสามารถเสพบรรยากาศวังเวียงยามค่ำคืน เมืองที่มีสเน่ห์และสีสันยามเย็น มีร้านนั่งดื่มริ่มน้ำซองกับบรรยากาศซิลล์ๆ

วันที่ 4 : ถ้ำนางฟ้า-เวียงจันทน์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ 9

09.00 น. พาคณะชมถ้ำนางฟ้า หินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ 

10.30 น. เดินทางสู่เวียงจันทน์โดยรถบัสหรือรถตู้ กับเส้นทาง ทางด่วนจากวังเวียงสู่เวียงจันทน์พร้อมวิวอีกมุมของการเดินทาง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เวียงจันทน์ มื้อ10 

13.30 น. พาคณะชมผลิตภัณท์เครื่องเงินแท้ของลาวซึ่งเป็นเครื่องเงินที่รัฐบาลลาวรับรอง

15.30 น. เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสารลูกค้าสามารถชมสิ้นค้าที่ดิวตี้ฟรีที่ด่านได้

16.30 น. ข้ามสะพานมิตรภาพสู่ประเทศไทย ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
17.30 น. ส่งคณะที่สนามบินอุดรธานี.....จบโปรแกรม

 
อัตรานี้รวม

-อาหาร 10 มื้อ
-โรงแรมที่พักหลวงพระบาง 2 คืน วังเวียง 1คืน
-ไกด์ลาว
-ตั๋วรถไฟ รถตู้รับส่งสนามบินและเที่ยวในหลวงพระบาง
-วงเงินประกันอุบัติเหตุ 1 ล้าน บาท/ท่าน
-สถานที่ท่องเที่ยว
-น้ำดื่ม+ของว่าง

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ทิปไกด์ คนรถ  
-มินิบาร์
-ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้