ทัวร์ลาวใต้ 2วัน 1คืน เริ่มจากอุบลราชธานี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LT03

เที่ยวลาวใต้โปรแกรมสั้นนำท่านสู่ดินแดนเพื่อนบ้านสายน้ำแห่งชีวิต ที่จะทำให้คุณปรทับใจกับความงดงามและความยิ่งใหญ่แห่งมหานทีสี่พันดอน

หมวดหมู่ : ทัวร์ลาวใต้

Share

โปรแกรมท่องเที่ยวลาวใต้หรือทัวร์ลาวใต้เป็นโปรแกรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางไม่ยุ่งยากเดินทางง่ายสะดวกทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวมีความงดงามจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ดังนั้นเราขอแนะนำโปรแกรมทัวร์ลาวใต้ให้กับทุกท่านได้มาเยี่ยมชมกับเรา วินนิ่งทัวร์ ....... สำหรับบริษัททัวร์ต้องการให้เราเป็นแลนด์ติดต่อเราเพราะเราคือทัวร์ที่มีความชำนาญประเทศลาว

ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ลาวใต้ ชมโปรแกรมได้เลยครับ

 

เที่ยวลาวใต้ 2 วัน 1 คืน เริ่มจากอุบลราชธานี
ราคา 4,500 เดินทางด้วยรถตู้ COMMUTER VIP 8 ท่าน
ราคา4,200 เดินทางด้วยรถโค้ช VIP 40 ท่าน

  062-6869890 

 

วันที่ 1: อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง

07.30 น. รับคณะที่สนามบินนานาชาติ  เดินทางไปรับประทานอาหารเช้า 1
09.45 น. ถึงด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามสู้ สปป.ลาว และเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรีก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน
ลาว-ญี่ปุ่น และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทาง
ประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าบ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดอน     
12.00 น.  รับประทานอาหาร 2 ที่อาหารที่หลี่ผี
14.00 น.  เดินทางถึง น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยว
กรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้ เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา  เคยตรัสไว้ว่า  แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก
17.30 น.  กลับถึงปากเซ และรับประทานอาหารเย็น 3 เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2: ปากเซ-ตาดเยือง-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า 4 และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16  สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง ไปยัง น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยังน้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา2 แห่งตกมารวมกันในแอ่งระดับน้ำตกสูงถึง 120 เมตร
11.00 น.  เดินทางถึง อุทยานน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียง ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โศกนาฏกรรมรักสามเส้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มา
ของชื่อ  ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม นอกจากนี้นำพาคณะชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดและต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
12.00 น.  รับประทานอาหาร 5
13.30 น.  นำคณะเข้าสู่  ตลาดดาวเรือง  ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน

15.30 น.  กลับถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ในขณะผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านด่าน ตม.ลาว-ไทย กลับถึงฝั่งไทย ส่งคณะที่สนามบิน อุบลราชธานี โชคดีทุกท่าน
___________________________________________________________________________

ราคานี้รวม

 • - ค่าที่พัก (โรงแรม2คืนพัก 2ท่าน/ห้อง
  - ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8มื้อ)
  - น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
  - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
  - ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง,มหานทีสีทันดร
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000บาท
  - มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ไทย,ลาว )
  - ค่ารถ+น้ำมัน
  - ค่าเอกสารผ่านแดนรถ

ราคานี้รวม

 • - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  - VAT 7%
  - ทิปไกด์ คนขับ 50 บาท/คน/วัน
  - ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

____________________________________________________________________________

น้ำตกคอนพะเพ็ง

สำหรับน้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่อยู่กลางแม่น้ำโขง ด้วนความยิ่งใหญ่ของน้ำตกแห่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาท่องเที่ยวลาวใต้ หรือทัวร์ลาวใต้เป็นจำนวนมากมาย ทำให้ลาวใต้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

คอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่เกิดจากการลดระดับของชั้นหินทำให้แม่น้ำโขงไหลมาตกลงจนเกิดเป็นน้ำตกที่งดงามเป็นอย่างมาก สำหรับทัวร์ลาวใต้ยังเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวมากมายที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ เรียกได้ว่าถ้าไม่มาน้ำตกคอนพะเพ็งแห่งนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงลาวใต้
 
การเดินทาง จากนครปากเซมาตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ 160 กม. ก็จะเดินทางมาถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง ท่านสามารถท่องเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 3วัน 2คืน หรือ ทัวร์ลาวใต้ 2วัน 1คืนได้
 
แหละนี่คือสถานที่แห่งสำคัญที่ไม่ควรพลาดในการทัวร์ลาวใต้กับน้ำตกคอนพะเพ็ง
_____________________________________________________________________

ปราสาทหินวัดภู

ปราสาทหินวัดพู เป็นโบราณสะถานที่ชาวลาวให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก  และได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ในปี พ.ศ.2545 ทำให้ปราสาทหินเป็นสะถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาวใต้ หรือ ทัวร์ลาวใต้ จนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญที่ไม่ควรพลาด ด้วยวิวทิศทัศที่สามารถขึ้นไปด้านบนตามบรรไดเพื่อขึ้นไปสักการะพุทธรูปซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสะถานที่อันสำคัญของปราสาทแห่งนี้  นอกจากนี้ยังมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปช้างสามเศียรรวมถึงแท่นบูชายัญในอาณาขอมอีกด้วย  และบุญประจำปีปราสาทหินวัดพูจะถูดจัดขึ้นทุกปีอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับระยะทางจากปากเซมาปราสาทหินวัดพูมีระยะทาง 40 กม. เส้นทางเมืองจำปาสัก และนี่ก็คือปราสาทหินวัดพูมรดกโลก ทัวร์ลาวใต้ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้