ทัวร์ลาวใต้ 5วัน 4คืน เริ่มจาก กทม.

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LT01

เที่ยวลาวใต้เยือนดินแดนเพื่อนบ้านดนแดนแห่งสายน้ำและธรรมชาติที่รอคุณมาสัมผัส

Share

หมวดหมู่ : ทัวร์ลาวใต้

Share

เที่ยวลาวใต้  5วัน 4คืน เริ่มจาก กทม.
ราคา 6,900 เดินทางด้วยรถตู้ COMMUTER VIP  8 ท่าน
ราคา 6,500 เดินทางด้วยรถโค๊ช VIP 40 ท่านขึ้นไป

  065-3839795,062-6869890 

 

วันที่ 1 : กรุงเทพ-อุบลราชธานี

19.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ แล้วเดินทางสู้ เมืองดอกบัว อุบลราชธานี 

วันที่ 2 : อุบลราชธานี-ช่องเม็ก-ปากเซ-ปราสาทหินวัดภู

07.30 น. รัปประทานอาหารเช้า 1 ที่ร้านคันทรีวิว 
09.00 น. ถึงด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามสู้ สปป.ลาว และเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรีก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพานลาว-ญี่ปุ่น 10.30 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก ให้คณะอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว หลังจากเดินทางมาตลอดทั้งคืน 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 2 ในตัวเมืองปากเซ 13.00 น. เดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองเก่า จำปาสัก ชมสภาพเมืองเก่า นครจำปาสัก 2 ข้างทางเดินทางสู่ ปราสาทหินวัดภู หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพตสัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหมพระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545
17.30 น. กลับถึงปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหาร 3 จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก โรงแรม 3ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก ....ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่ 3 : ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า 4 และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าบ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดอน
12.00 น. รับประทานอาหาร 5 ที่อาหารที่หลี่ผี
14.00 น. เดินทางถึง น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา เคยตรัสไว้ว่า แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้า ศึก 17.30 น. กลับถึงปากเซ และรับประทานอาหารเย็น 6 ก่อนกลับที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย ....ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 4 : ปากเซ-ตาดเยือง-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม

07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า 7 และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง ไปยัง น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยังน้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา2 แห่งตกมารวมกันในแอ่ง น้ำตกสูงถึง 120 เมตร 11.00 น. เดินทางถึง อุทยานน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียง ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โศกนาฏกรรมรักสามเส้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของชื่อ ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม นอกจากนี้นำพาคณะชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดและต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 
12.00 น. รับประทานอาหาร 8 
13.30 น. นำคณะเข้าสู่ ตลาดดาวเรือง ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน 

15.30 น. กลับถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ในขณะผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านด่าน ตม.ลาว-ไทย กลับถึงฝั่งไทย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) จากนั้นนำคณะเดินทางกลับ กทม.

วันที่ 5 : กทม.

05.00 น. เดินทางถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ ส่งคณะด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้....โชคดีทุกท่าน
___________________________________________________________________________

อัตรานี้รวม

 • *ค่ารถโค้ชรวมน้ำมัน
  *โรงแรม 2คืน
  *ค่าอาหารตามที่ระบุ
  *ค่าไกด์ท้องถิ่น
  *ค่าเข้าชมสถานที่
  *ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
  *เครื่องดื่มระหว่างเดินทาง
  *วงเงินประกันอุบัติเหตุ 1ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • *VAT 7%
  *ภาษี ณ ที่จ่าย
  *ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุ
  *ทริปไกด์ คนขับ 50บาท/วัน/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com