ทัวร์กัมพูชา 2วัน 1คืน นครวัด นครธม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : CBD02

เที่ยวกัมพูชา 2วัน 1คืน สัมผัสอารยะธรรมขะแมกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมขอมทัวร์กัมพูชาที่จะได้ชมปราสาทหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

หมวดหมู่ : เขมร

Share

โปรแกรมเที่ยวเขมร 2วัน 1คืน
เริ่มจากอรัญประเทศ


วันที่ 1: อรัญประเทศ-เสียมเรียบ-โตนเลสาป

06.30 น. รับประทานอาหาร มื้อ1
08.00 น. ถึงตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยและกัมพูชาแล้วเดินทาง สู่เมืองเสียมเรียบ ชมบรรยากาศสองข้างทางของชาวเขมร และธรรมชาติตลอดเส้นทางสู่เมืองเสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านปลายิ้ม (เซ็ทโต๊ะ)
13.30 น. เดินทางไปชมทะเลน้ำจืดหรือโตนเลสาป ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีชาวเวียดนามและเขมรอาศัยอยู่บนทะเลน้ำจืดเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบอาชีพด้วยการประมง จากนั้นนำคณะไปนมัสการพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียบเรียบ องค์เจคองค์จอม ที่ชาวเสียมเรียบมักจะมานมัสการเป็นประจำทุกวันสำคัญขอโชคขอพรเพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และชมฝูงคางคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนั้น จากนั้นแวะชมและซื้อสินค้าที่ระลึก ณ ร้าน EXPO ซึ้งเป็นสินค้าที่ระลึกประเภท หยก พลอย
18.30 น. รับประทานอาหารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ณ ภัตตาคาร
20.30 น. นำคณะเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เสียมเรียบ-นครธม-นครวัด-อรัญประเทศ

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (4)
07.00 น. ชมปราสาทตาพรหม สร้านในปีพ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นในพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ขึ้นปกคลุม
นครธมเริ่มจากสะพานนาคราช ซึ่งด่านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด่านหนึ่งเป็นรูกอสูรที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมถึง 108 ตน และเป็นสะพานที่กษัตริย์เขมรใช้เป็นเส้นทางเสด็จผ่านออกเมืองนครธมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นำชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตราพิสดารกว่าในประตูเมืองในประเทศต่างๆที่เคยพบมา จากนั้นชมปราสาทบายอนซึ่งเป็นศุนย์กลางของอังกอร์ธม หรือนครธมเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร ในยุคราขกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร แม่โขง
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ปราสาทนครวัด ปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ อลังการ ตระการตาและได้รับการขนานนามให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน7 ของโลก สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่2 ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เพื่อสร้างถวายพระศิวะ พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ว่ากันว่าการก่อสร้างปราสาทนครวัด ก็เปรียบเสมือนย่อส่วนจักรวาลตามคติความเชื่อของอินเดียโบราณที่ขอมรับมาอีกทอดหนึ่ง โดยตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 1300 เมตร และยาว1500 มีคูน้ำขนาดกว้าง 190 เมตร ยาวด้านละ 1900 เมตรล้อมรอบ เชื้อกันว่าการก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคุมการสร้าง 500 คนส่วนแรงงานใช้ถึงหนึ่งล้านคน พร้อมทั้งใช้ช้างลากหิน ห้าพันเชือก และใช้แพรบรรทุกหินจากพนมกุเลน อยู่ห่างจากเสียบเรียบ 65 กิโลเมตร โดยล่องมาทางลำน้ำเสียบเรียบถึง เจ็ดพันแพ ประมาณกันว่าใช้เวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 37 ปี และนำท่านเดินทางข้ามสู่สะพานหินนาคราชที่มีความยาว 200 เมตร อันเปรียบเสมือนสะพานรุ้งที่เสื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสรวงสวรรค์
ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของภาพจำหลักนูนต่ำ เรื่องมหาภารยุทธ์เรื่องรามเกรียรติ์ ภาพพระนารายณ์ อวตารในปางต่างๆการตรวจสอบของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2 ภาพทหารขำขันของกองทัพแห่งกรุงสยามซึ่งเรียกกองทัพเสียมกุก ชมภาพการกวนเกษียรสมุทร เพื่อให้ได้น้ำอมฤตซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และมีความยาวถึง 49 เมตร และภาพจำหลักนูนต่ำที่สะดุดตาที่สุด อีกกลุ่มหนึ่งคือภาพเทพสัปสร หรือนางสัปสร จำนวนถึง 1635 นาง สลักอยู่บนฝาผนังระเบีงและโคปุระทุกชิ้น ซึ้งแต่ละนางแต่งกายและเครื่องประทับที่แตกต่างกัน ว่ากันว่าถ้าจำแนกทรงผมจะได้ถึง 36 ทรงผม และชมนางสัปสรา ที่ลักษณะแปลกๆ อาทิอัปสรยิ้มเห็นฟันอัปสราเผยอลิ้น 2 แฉก อัปสราทรงผมเซล่ามูน อุปสราใส่กางเกงขาสั้น
15.30 น. เดินทางส่ด่านชายแดน
17.30 น. ส่งคณะที่อรัญประเทศโดยสวัสดิภาพ จบโปรแกรม
______________________________________________________________________

อัตรานี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศระหว่างการเดินทาง (อรัญประเทศ -เสียมเรียบ -อรัญประเทศ)
2. ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหาร 5 มื้อ
3. ค่าเข้าชมโบราญสถาน
4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บรรยายภาษาไทย
5. น้ำดื่ม พร้อมผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
6. ค่าเรือเดินทะเลสาบ
7. วงเงินประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท/ท่าน
8. ค่าผ่านแดน
9. ของว่างและลูกอม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้