ทัวร์หลวงพระบาง 3วัน 2คืน เริ่มจากหนองคาย

รหัสสินค้า : LPB03

เที่ยวหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง วัดวิชุน พระธาตุพูสี ชมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน เริ่มจากหนองคาย 
ราคา 6,900 เดินทางด้วยรถตู้ COMMUTER VIP รุ่นใหม่ 8 ท่าน
ราคา 6,200 เดินทางด้วยรถโค๊ย 35 ท่านขึ้นไปวันที่1หนองคาย-หลวงพระบาง (วันนี้เป็นการเดินทางจากหนองคายสู่หลวงพระบาง)

07.00 น. ทีมงานรับคณะที่หนองคาย ทานอาหารเช้า (1)
08.00 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสาร
12.00 น. รับประทานอาหารเทียงที่เมืองวังเวียง (2)
13.00 น. เดินทางมุ้งหน้าสู้หลวงพระบาง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3) และเข้าที่พัก

วันที่2 ตักบาตรข้าวเหนียว-พระธาตุภูสี-พระราชวัง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-น้ำตกตาดกวางสี

05.30 น. นำคณะชมวัฒนธรรม การตักบาตรข้าวเหนียว(ถ้าทางคณะ
ต้องการตักบาตร ข้าวเหนียว ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ 100 บาท)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)
08.30 น. พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของ
เจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยม ชมห้องต่างๆมี หอพระบาง อยู่ด้าน
หน้า ประดิษฐาน พระบาง พระพุทธรูปปางประทานอภัยศิล
ปะเขมร ที่มาของชื่อหลวงพระบาง
10.30 น. ชมวัดเชียงทอง วิหารหลวงชมความงดงามศิลปะล้านช้าง
และหอพระพุทธไสยาสน์
11.30 น. ชมวัดวิชุน หรือพระธาตุหมากโม
ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับแตงโม
12.00 น. ทานข้าวกลางวัน (5)
14.30 น. พาคณะไปชมน้ำตกตาดกวางสี ให้ชุ่มชื่นหายเหนือย น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่ สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีสีเขียวมรกต
17.00 น. พาคณะเดินขึ้งบรรได 328 ขั้น สู้พระธาตุภูสี เพื่อสักการะ
พระธาตุ พร้อมกับชมเมืองหลวงพระบางที่วิวด้านบน
และพระอาทิตย์ตกดินที่หลวงพระบาง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (6) และเดินช็อปปิ้งตลาดมืด ก่อนเข้าที่พัก

วันที่3 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทร์-หนองคาย-กทม.(เดินทางกลับไม่มีโปรแกรมเที่ยวครับ)

05.00 น. เดินทางออกจากหลวงพระบาง มุ้งหน้าสู่วังเวียง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (7)
12.00 น. ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยว (8)
16.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ช็อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี ในขณะที่รอเอกสาร
17.00 น. ข้ามฝั่งมาถึงไทยส่งคณะด้วยความประทับใจจากหลวงพระบาง
__________________________________________________________________________

อัตรานี้รวม

 • -อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้
  -รถตู้ VIP+น้ำมัน
  -เอกสารและค่าธรรมเนียม
  -โรงแรมที่พักหลวงพระบาง 2 คืน
  -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
  -บริการน้ำดื่มของว่างตลอดการเดินทาง
  -วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ท่าน

อันตรานี้ไม่รวม

 • -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  -VET 7%
  -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  -ทิปไกด์+คนขับ กำหนด 100บาท/คน/วัน

สินค้าเกี่ยวข้อง

VV02

ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ บูลากูน ถ้ำจัง แม่น้ำซอง ประตูไช พระธาตุหลวง

 
฿ 5,200 ฿ 5,200

VV01

กุ้ยหลินเมืองลาว วังเวียง บูลากูน ถ้ำจัง ถ้ำปู่คำ สายน้ำซอง

 
฿ 5,200 ฿ 5,200

VT01

เที่ยวชมเมืองหลวง สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดเจ้าแม่ศรีเมือง

 
฿ 2,900 ฿ 2,900
New

VT02

ทัวร์เวียงจันทน์ 1วัน ไปกลับ ชมนครหลวงเวียงจันทน์ใน 1วัน City Tour พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดเจ้าแม่ศรีเมือง ประตูชัย นำท่านเที่ยวชมบรรกาศเมืองหลวงเวียงจันทน์

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com