ทัวร์หนองเขียว เมืองงอย หลวงพระบาง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : -

โปรแกรมท่องเที่ยวหนองเขียวเมืองงอย แขวงหลวงพระบาง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยวิวบนยอดเขาที่มีความงดงามเกินคำบรรยาย หมู่บ้านอับสงบที่เต็มไปด้วยภูเขาโอบล้อมกับสายน้ำอูที่ไหลผ่าน จุดชมวิวผาแดง ปี2566

Share

สำหรับลูกค้าที่สนใจโปรแกรมหนองเขียว เมืองงอย
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลและโปรแกรมได้ที่
LINE ID: WINNING-TRAVEL
หรือ โทร. 062-6869890
 
ทัวร์หลวงพระบาง “หนองเขียว”
ด้วยรถไฟความเร็วสูง
จากเวียงจันทน์สู่หลวงพระบาง 4วัน 3คืน
เริ่มจากหนองคาย
 
วันที่ 1 : หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
08.00 น. รับคณะที่สนามบินอุดรธานี จากนั้นมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพไทยลาว หนองคาย
09.30 น. ทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่ง สปป.ลาว สู่ขั้นตอนผ่านด่านเข้าสู่แผ่นดิน สปป.ลาว
11.00 น. นำคณะนมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้างชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และถ่ายรูป เลือก ชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้น ชมประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มื้อ1
13.30 น. อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่าน สามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
14.30 น. เจ้าแม่หลักเมือง(City Pillar)เป็นศาลหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยูใน วัดศรีเมืองซึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทย และลาว ในแต่ละวันจะมีประชาชนมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ผู้จะเดินทางไกล ไปต่างถิ่น หรือ สามีภรรยามีบุตรยาก มักจะมาขอพรมิได้ขาด
15.45 น. ถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์เพื่อเตรียมตัวขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองหลวงพระบาง
16.05 น. นำคณะขึ้นรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางใช้เวลา 2 ชม.
18.00 น. ถึงสถานีปลายทางหลวงพระบางเมืองมรดกโลก จากนั้นนำคณะขึ้นรถตู้เข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น มื้อ2
19.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2  : ตักบาตรเช้าเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุน-วัดเชียงทอง-พระราชวัง-หนองเขียว

05.00 น. นำคณะตักบาตรเข้าเหนียว (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ณ ถนนมรกหลวงพระบาง เป็นการทำบุญตกบาตรในประเพณีลาวดั่งเดิมเพื่อซึบซับกลิ่นไอของความเป็นหลวงพระบาง
06.00 น. เดินเล่นชมวิถีชุมชนของตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง การค้าขายยามเช้ากับบรรยากาศที่ดูคึกคักทั้งทั้งคนท้องถิ่นและผู้มาเยือน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ3
08.30 น. ชม วัดวิชุน มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ เนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน
09.15 น. ชมวัดเชียงทองวัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง พินิจดูวิหารหลวง ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อย ต้นศิลปะสกุลล้านช้างภายหลังได้รับการบูรณะสร้างเสริมใหม่อัญญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรมโดดเด่นยิ่งนักคล้ายพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน หอพุทธไสยาสน์อยู่ด้านข้างงดงามวิจิตรศิลปะไร้มายา(NAIVE AT) ที่หาชมได้ยากยิ่ง
10.00 น. พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยมชมห้องต่างๆของเจ้าชีวิต
ราชวังมีหอพระบางอยู่ด้านหน้าประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางประทานอภัยศิลปะเขมรที่มาของชื่อหลวงพระบาง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มื้อ4 จากนั้นเดินทางด้วยรถตู้สู่หนองเขียว ใช้เวลา 3 ชม. ครึ่ง
16.30 น. เดินทางถึงหนองเขียว เช็คอินเขข้าที่พัก  เมืองที่มีวิวภูเขาอันสะดุดตาที่มีสายน้ำอูไหลผ่านเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน ให้ท่านเดินเห็นเสพบรรยากาศพร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น มื้อ 5 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3  : ผาชมนาง-หลวงพระบาง-วังเวียง

05.30 น. นำคณะขึ้นผาชมนาง เดินเท้าขึ้น 45 นาที ผาชมนางเป็นผาสูงที่เป็นภูเข้าผาหินด่านบนเหนือเมืองหนองเขียวที่สามารถมองเห็นวิวหนองเขียวสะพานข้ามแม่น้ำอูพร้อมด้วยฉากวิวภูเขาสูงสลับกันอย่างสวยงาม และจะเป็บภาพที่เป็นความทรงจำและความประทับใจ
08.00 น. รับประทานอาหาร  มื้อ 6  จากนั้นเดินทางกลับมายังหลวงพระบาง
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง มื้อ 7
14.00 น. พาคณะไปชมน้ำตกตาดกวางสี ให้ชุ่มชื่นหายเหนือย น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่ สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีสีเขียวมรกต
18.30 น. เดินทางจากหลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง สู่วังเวียง
19.20 น. ถึงวังเวียง รับประทานอาหารเย็น มื้อ 8  เช็คอินเข้าพัก ท่านสามารถท่องราตรีบรรยากาศคลาสสิคของเมืองวังเวียงได้

วันที่ 4 : ถ้ำนางฟ้า-บูลากูน-เวียงจันทน์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ 9
09.00 น. พาคณะชมถ้ำนางฟ้า หินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ 
10.30 น. ชมบูลากูน สระน้ำมรกตแห่งเมืองวังเวียงสถานที่เล่นน้ำกระโดดน้ำยอดฮิตของนักท่องเที่ยว
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เวียงจันทน์ มื้อ10 
13.30 น. เดินทางสู่เวียงจันทน์โดยรถบัสหรือรถตู้ กับเส้นทาง ทางด่วนจากวังเวียงสู่เวียงจันทน์พร้อมวิวอีกมุมของการเดินทาง
15.00 น. เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสารลูกค้าสามารถชมสิ้นค้าที่ดิวตี้ฟรีที่ด่านได้
16.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพสู่ประเทศไทย ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ส่งคณะที่หนองคาย.....จบโปรแกรม
----------------------------------------------------------------------
อัตรานี้รวม
-อาหาร 10 มื้อ
-โรงแรมที่พักหลวงพระบาง 1 คืน หนองเขียว 1 คืน วังเวียง 1คืน
-ไกด์ลาว
-ตั๋วรถไฟ รถตู้/รถบัส รับส่งและเที่ยวในหลวงพระบาง
-วงเงินประกันอุบัติเหตุ 1 ล้าน บาท/ท่าน
-สถานที่ท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ทิปไกด์ คนรถ 
-มินิบาร์
-ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้