เที่ยวหลวงพระบาง จากน่าน ด่านห้วยโก๋น

รหัสสินค้า : LPB05

เที่ยวหลวงพระบางจากจังหวัดน่านด่านห้วยโก๋น ทัวร์หลวงพระบางเริ่มจากหน้าด่านเส้นทางใหม่ ใช้เวลา 3 ชม. ถึงหลวงพระบาง

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์หลวงพระบาง น่าน ด่านห้วยโก๋น 
3วัน 2คืน

 

วันที่1 น่าน-ด่านห้วยโก๋น-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี

05.00 น. รับคณะที่น่าน จากนั้นเดินทางสู่ด่านห้วยโก๋น ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. ถึงด่านห้วยโก๋น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1)
08.00 น. นำคณะผ่านขั้นตอนข้ามด่าน ไทย-ลาว สู่ประเทศลาว เดินทางสู่หลวงพระบางเส้นทางใหม่กับระยะทาง 160 กม. ใช้เวลา 3-4 ชม.
12.00 น. เดินทางถึงเมืองเชียงแม้นซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับหลวงพระบางโดยมีแม่น้ำโขงกลั้น จากนั้นนำคณะพร้อมรถข้ามแพขนานยนต์สู่หลวงพระบาง
12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง (2)
14.00 น. นำคณะเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
15.00 น. นำคณะเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางสี ชมความงดงามน้ำตกสีมรกตลักษณะน้ำตกหินปูนเป็นระดับชั้นงดงามเป็นอย่างยิ่ง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3)  จากนั้นชมตลาดมืด บรรยากาศตลาดที่น่าเดินชมสิ้นค้ามากมายหลากหลายสินค้าแฮนด์เมด

วันที่2  ตักบาตรข้าวเหนียว-พระธาตุภูสี-พระราชวัง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน

05.30 น. นำคณะชมวัฒนธรรม การตักบาตรข้าวเหนียว(ถ้าทางคณะต้องการตักบาตร ข้าวเหนียว ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ 100 บาท)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4)
08.30 น. พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยม ชมห้องต่างๆมี หอพระบาง อยู่ด้านหน้า ประดิษฐาน พระบาง  พระพุทธรูปปางประทานอภัยศิลปะเขมร ที่มาของชื่อหลวงพระบาง 10.30 น. ชมวัดเชียงทอง วิหารหลวงชมความงดงามศิลปะล้านช้าง และหอพระพุทธไสยาสน์
11.30 น. ชมวัดวิชุน หรือพระธาตุหมากโม ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับแตงโม
12.00 น. ทานข้าวกลางวัน (5)
13.45 น. เดินทางถึงท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อล่องเรือและชมบรรยากาศแม่น้ำโขงพร้อมชมถ้ำติ่งที่มีพระพุทธรูปนับหมื่อองค์
17.00 น. พาคณะเดินขึ้งบรรได 328 ขั้น สู้พระธาตุภูสี เพื่อสักการะพระธาตุ พร้อมกับชมเมืองหลวงพระบางที่วิวด้านบน และพระอาทิตย์ตกดินที่หลวงพระบาง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (6) และเดินช็อปปิ้งตลาดมืด ก่อนเข้าที่พัก

วันที่3 หลวงพระบาง-ห้วยโก๋น-น่าน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) จากนั้นเดินทางข้ามแพขนานยนต์สู่เมืองเชียงแม้น จากนั้นมุ่งหน้าสู่ด่านห้วยโก๋น
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยว (8)
14.00 น. ข้ามด่านมาถึงไทย  เดินทางสู่จังหวัดน่าน
16.00 น. ส่งคณะที่ตัวเมืองน่าน..............จบโปรแกรม
__________________________________________________________________

อัตรานี้รวม                                                                                                          

+อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้
+รถบัสลาว VIP+น้ำมัน
+เอกสารและค่าธรรมเนียม
+โรงแรมที่พัก  หลวงพระบาง 2 คืน
+ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
+บริการน้ำดื่มของว่างตลอดการเดินทาง
+ไกด์
+วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ท่าน

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

VT02

ทัวร์เวียงจันทน์ 1วัน ไปกลับ ชมนครหลวงเวียงจันทน์ใน 1วัน City Tour พระธาตุหลวง หอพระแก้ว วัดเจ้าแม่ศรีเมือง ประตูชัย นำท่านเที่ยวชมบรรกาศเมืองหลวงเวียงจันทน์

 
 

VT01

เที่ยวชมเมืองหลวง สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดเจ้าแม่ศรีเมือง

 
฿ 2,900 ฿ 2,900

VV01

กุ้ยหลินเมืองลาว วังเวียง บูลากูน ถ้ำจัง ถ้ำปู่คำ สายน้ำซอง

 
฿ 5,200 ฿ 5,200

VV02

ทัวร์วังเวียง ทัวร์เวียงจันทน์ บูลากูน ถ้ำจัง แม่น้ำซอง ประตูไช พระธาตุหลวง

 
฿ 5,200 ฿ 5,200
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com